Tarieven

Tandheelkunde

De prijzen voor tandheelkundige behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar:

Orthodontie in de aanvullende verzekering

U kunt voor de orthodontist wel een aanvullende verzekering afsluiten. Hoeveel er dan precies vergoed wordt – en onder welke voorwaarden – verschilt per verzekeraar. Let ook op leeftijd: tot 18 jaar (of 22 bij sommige verzekeraars) krijgt u vaak meer vergoeding dan ná 18 jaar.

Welke verzekeraar de beste dekking voor orthodontie biedt? Dat is lastig om te zeggen. Dat hangt ook af van uw eigen wensen. Gebruik daarvoor ons handige overzicht (jaar 2021).

Eigen risico

Uw eigen risico geldt alléén voor vergoedingen vanuit uw basisverzekering. Dus als u een aanvullende verzekering voor orthodontie hebt, betaalt u géén eigen risico.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de NZa. Bekijk uw factuur uitgelicht:

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics.

Orthodontie in de basisverzekering

De kosten voor een beugel worden bijna nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Niet voor kinderen, en ook niet voor volwassenen. Er geldt één uitzondering:

Alleen bij een ernstige groei- of ontwikkelstoornis aan de mond, het gebit of de kaak, krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering. Wij geven u hier graag uitleg over tijdens een eerste consult.

Hoogte van de vergoeding

Hoeveel u precies vergoed krijgt, verschilt van verzekering tot verzekering. Meestal geldt er een maximumbedrag. Bijvoorbeeld € 2.000,- voor de hele behandeling.

Wachttijd voor orthodontie

Let op als u een aanvullende verzekering afsluit, en/of overstapt naar een andere verzekeraar. Want een aantal verzekeraars hanteert een wachttijd. Een wachttijd betekent dat u ná het afsluiten van de verzekering 1 jaar moet wachten, vóórdat u de kosten vergoed kunt krijgen.

Gelukkig geldt dit niet voor alle verzekeraars. Let hier dus goed op wanneer u gaat vergelijken.

Over ons

Op de website van Tandartsenpraktijk Acacialaan vindt u naast onze adresgegevens en openingstijden ook beknopte informatie over ons team, onze visie en over de facturering. Onder het kopje behandelingen gaan kort in op enkele behandelingen en op de verzorging van uw gebit en dat van kinderen.

Voor overige vragen kunt u ons uiteraard bellen: 
075 621 13 45

Contact gegevens

Tandartsenpraktijk Acacialaan
Acacialaan 10
1521 EL Wormerveer
Tel: 075-6211345

Openingstijden:
Ma t/m Do: 07:00 tot 16:30 uur.
Vrijdag :       07:00 tot 16:00 uur.