Privacyverklaring behorende bij AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

•Tandartsenpraktijk Acacialaan Wormerveer B.V. gevestigd aan de Acacialaan 10 1521 EL te Wormerveer eigenaar J.M.M. Burger KvK: 62608754 verklaart dat de praktijk op een veilige manier omgaat met uw patiëntendossier.

 

•Het doel van de gegevensvastlegging is van groot belang om uw historie en huidige gebitsstatus d.m.v. van mondonderzoek of röntgenonderzoek om eventuele tekortkomingen adequaat te kunnen behandelen. Uw gegevens en patiëntendossier moeten wij volgens de wet optimaal bijhouden. Dit is verder noodzakelijk om de geleverde behandeling te kunnen aanleveren bij de zorgverzekering.

 

•De volgende gegevens welke nodig zijn om het doel te bereiken worden door ons verzamelt Naam, adres, postcode, woonplaats ,geboorte datum, telefoonnummer, BSN nummer, mailadres, geldig kopie legitimatiebewijs, geldige gegevens zorgverzekering via zorgpas, anamnese, gezondheidsvragenlijst , overzicht medicatie

 

•Bovengenoemde gegevens kunnen wij eventueel doorgeven en/of delen met ons betalingsbureau, de zorgverzekeraar, ons personeel, uw huisarts, de apotheek, kaakchirurg, tandtechnieker, collega, tandartsen/specialisten.

 

•Uw patiëntengegevens worden minimaal 20 jaar digitaal bewaart. Uw röntgengegevens worden 20 jaar bewaart. Eventuele digitale modellen worden 20 jaar bewaart. Gipsmodellen worden meegegeven aan de patiënt.

•Er worden binnen onze praktijk bij een bezoek op de website geen cookies gebruikt.

 

•Voor het versturen of onderling uitwisselen van patiëntengegevens per mail is de digitale beveiliging vastgelegd via “Zivver”. De persoonsgegevens worden versleuteld verstuurd met “Zivver”.

 

•U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen patiëntengegevens. De wettelijk verplichte opslag van uw gegevens wordt in een definitief archief geplaatst en minimaal 20 jaar bewaard (dataportabiliteit).

 

•Voor het verwijderen of versturen van uw patiëntengegevens vragen wij u een ondertekende verklaring in te vullen na overleggen van uw geldige legitimatiebewijs. Kopieën worden hiervan digitaal in uw bestaande dossier in gescand. Het desbetreffende patiëntendossier met bijbehorende digitale röntgenfoto’s worden versleuteld met “Zivver” naar u of uw nieuwe tandarts verstuurd.

 

• U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming voor het verzenden van patiëntengegevens. Dit moet u schriftelijk doen per brief of digitaal per mail. Dit wordt vastgelegd in uw bestaande dossier.

 

• U heeft het recht om een klacht in te dienen mocht u het idee hebben dat er niet gehandeld wordt met vertrouwelijke gegevens volgens de AVG. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven