Richtlijnen met betrekking tot tandheelkundige en orthodontische behandelingen tijdens de corona crisis.

Onze praktijk volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de beroepsorganisaties om verspreiding van het corona virus tegen te gaan.

Hieronder wordt concreet verstaan:

  • Trauma, ernstig tandletsel of tandverlies na ongeval.
  • Ernstige bloedingen / nabloedingen na een behandeling.
  • Acute heftige pijn die niet met pijnstillers kan worden verholpen.
  • Zwellingen in de mond die ademen en/of slikken ernstig bemoeilijken.

Op dit moment volgen wij bovenstaande richtlijnen voor een spoedindicatie. In verband met het corona virus, vragen wij onze patiënten kritisch te kijken naar hun eigen gezondheidstoestand om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze tandartsen, assistentes en overige medewerkers te kunnen blijven waarborgen.

Heeft u last van onderstaande klachten dan vragen wij u dit voorafgaand aan de afspraak telefonisch aan ons te melden.

Wij zullen vervolgens met u bespreken welke zorg wij u kunnen bieden. 

  • Koorts 
  • Neusverkouden
  • Hoesten
  • Het vermoeden dat u besmet bent met het corona virus

Mocht u toch koorts hebben of hoesten, keelpijn of benauwd of kortademig zijn, wees daar

dan gerust eerlijk in. We zullen uw gegevens opnemen en deze doorgeven aan het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Dit is speciaal voor corona patiënten opgericht en ingericht centrum, waar mensen die (waarschijnlijk) ziek zijn van het corona virus toch veilig tandheelkundig behandeld kunnen worden

 

Tandheelkundige klachten: Heeft u vragen omtrent andere noodzakelijke niet reguliere mondzorg(pijn)klachten of klachten waar niet direct een spoedindicatie voor is zoals bijvoorbeeld pijn die nog wel met medicatie verdwijnt maar waar u toch ongerust over bent, reparaties aan protheses, drukplekken van uw prothese, uitgevallen (nood)kroon of vulling, noodzakelijke nazorg/complicaties na eerdere behandeling, scherpe randen die pijn en/of beschadigingen in de mond tot gevolg hebben, dan kunt u ook contact opnemen met onze praktijk zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen.

Telefonisch bereikbaar 7:30 tot 12:00 op telefoonnummer: 075-6211345

Na 18:00 en gedurende het weekend kunt u contact opnemen met de dienst: 020-6602750

Orthodontische klachten: Heeft u vragen omtrent andere noodzakelijke niet reguliere mondzorg(pijn)klachten of klachten waar niet direct een spoedindicatie voor is zoals bijvoorbeeld een uitstekend of loszittend (draad-) deel van beugel, die pijn en/of beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg heeft. Of u heeft problemen met orthodontische apparatuur die niet kunnen wachten en de behandelplanning schaden, zoals een loszittende spalk of bracket. Dan kunt u eveneens contact opnemen met onze praktijk zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen.

Telefonisch bereikbaar 7:30 tot 12:00 op telefoonnummer: 075-6211345

Na 12:00 en gedurende het weekend kunt u contact opnemen met nummer: 06 57896787

Noodzakelijke niet-reguliere mondzorg wordt slechts geleverd wanneer de patiënt minimaal 24 uur klachtenvrij is of als de beperkingen van het gezins- of overig contact zijn opgeheven.

Noodzakelijke niet-reguliere mondzorg wordt niet geleverd bij bevestigde COVID-19 en bij patiënten in thuisisolatie.

Verder wijzen wij u nog op het volgende. Heeft u de komende tijd een (spoed)afspraak bij onze praktijk dan vragen wij u protocol “patiëntenbehandeling”, goed door te lezen.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed.

Over ons

Op de website van Tandartsenpraktijk Acacialaan vindt u naast onze adresgegevens en openingstijden ook beknopte informatie over ons team, onze visie en over de facturering. Onder het kopje behandelingen gaan kort in op enkele behandelingen en op de verzorging van uw gebit en dat van kinderen.

Voor overige vragen kunt u ons uiteraard bellen: 
075 621 13 45