Disclaimer

Binnen deze disclaimer wordt onder de volgende begrippen verstaan:

  • de sitehouder: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: u als bezoeker van deze website;
  • de content: de binnen het domein www.tandartsenpraktijkacacialaan.nl aanwezige inhoud. 

Deze disclaimer is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle pagina’s binnen het domein www.tandartsenpraktijkacacialaan.nl Door deze of elke andere pagina binnen het domein www.tandartsenpraktijkacacialaan.nl te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer;

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door de sitehouder van Tandartsenpraktijk Acacialaan. De sitehouder, noch Tandartsenpraktijk Acacialaan kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site; Deze website kan links bevatten naar, of benaderd worden via links op andere websites buiten het domein www.tandartsenpraktijkacacialaan.nl. De websites buiten het domein www.tandartsenpraktijkacacialaan.nl zijn niet tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de sitehouder en/of Tandartsenpraktijk Acacialaan.
De sitehouder en/of Tandartsenpraktijk Acacialaan kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor getoonde content en het gebruik van websites buiten het domein www.tandartsenpraktijkacacialaan.nl;

De op deze website getoonde informatie en gerelateerde materialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;

Toestemming tot het gebruik van aan de getoonde website gerelateerd beeldmateriaal en/of content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming bent u niet gerechtigd de getoonde website gerelateerd beeldmateriaal en/of content van deze website te gebruiken.

Uitsluiting (medische) aansprakelijkheid

Deze website is informatief bedoeld en opgezet ter ondersteuning van onze patiënten. De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van een consult of een behandeling door een rijksgediplomeerd behandelaar, maar is slechts een bron van algemene informatie. Tandartsenpraktijk Acacialaan is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de geboden informatie of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling. Gebruik van deze website en de geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

Privacy

De door u, via deze website, ingevoerde persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tandartsenpraktijk Acacialaan verwerkt alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend zijn. Door u verstrekte gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden. Elke vorm van verwerking van uw gegevens gebeurd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Geen geldige invoer
Geen geldig email adres
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Nog geen patiënt? Inschrijven is sneller dan tandenpoetsen. Schrijf je nu in

Over ons

Op de website van Tandartsenpraktijk Acacialaan vindt u naast onze adresgegevens en openingstijden ook beknopte informatie over ons team, onze visie en over de facturering. Onder het kopje behandelingen gaan kort in op enkele behandelingen en op de verzorging van uw gebit en dat van kinderen.

Voor overige vragen kunt u ons uiteraard bellen: 
075 621 13 45